An ‘India of Europe’. Stanisław Szczepanowski (1846-1900) and Galician-Indian pararells in ‘The Misery of Galicia’

Authors

  • Elżbieta Kwiecińska University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12724/ajss.57.4

Keywords:

Poland, Ukraine, Galicia, 19th century, colonialism, global history, civilization, development

Abstract

Galicia was called by its 19th-century contemporaries ‘an India of Europe’ as it was the poorest province of Habsburg Empire. This paper presents a global history of ideas and people that connects India’s colonial experience with Eastern Europe. Although different in size, both countries were ruled from the imperial centers that considered them as ‘backward’ and in a need of the ‘civilizing mission’. Vienna German-speaking center stigmatized Polish-Ukrainian-Jewish Galicia periphery as ‘barbaric East’.

My aim is to show how some ideas of ‘development’, ‘civilization’ and ‘barbarity’ produced by the British to India were transferred and appropriated into in Galicia. I will critically examine those ideas through the postcolonial prism. In this regard, I will demonstrate a Galician-Indian parallel in a biography and work of Stanisław Szczepanowski who held an ambivalent position that linked British colonial experience in India with attempts to ‘civilize’ Galicia.

Author Biography

Elżbieta Kwiecińska, University of Warsaw

Post  Doctoral Researcher, University of Warsaw, Poland.

References

Alain Finkelkraut, (in Polish) Niewdzięczność, transl. Sławomir Królak (Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005), (in French) Alain Finkelkraut, L'Ingratitude. Conversation sur notre temps avec Antoine Robitaille, (Gallimard: 1999).

Leszek Kuberski, Stanisław Szczepanowski (1846-1900): przemysłowiec, polityk, publicysta, (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997)

Ludwik Powidaj, ‘Polacy i Indianie,’ In S. Fita (ed). Publicystyka okresu pozytywizmu 1860–1900. Antologia (Warszawa: 2002)

Stanisław Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego (Lwów: Drukarnia Pillerów i Spółki, 1888)

Stanisław Szczepanowski, ‘O stosunku polityki inwestycyjnej do naszych celów narodowych. Mowa Posła St. Szczepanowskiego przed wyborcami do Rady Państwa większej własności okręgu stryjskiego, wypowiedziana w Stryju d. 12 października 1890,’In Polskie Tradycje Gospodarcze (Ośrodek Myśli Politycznej, 2017), http://www.tradycjegospodarcze.pl/tekst/181

Ewa Thompson, ‘W kolejce po aprobatę. Kolonialna mentalność polskich elit’,Europa – Tygodnik Idei, 38, 180, (2007).

Downloads

Published

2021-12-03